27 stycznia, 2022

Spawanie tworzyw sztucznych

By mailbymail

Spawanie tworzyw sztucznychSpawanie tworzyw sztucznych jest obok zgrzewania, jedną z najpopularniejszych form łączenia ze sobą termoplastycznych tworzyw. Proces taki polega na uplastycznianiu powierzchni, które łączymy i łączącego materiału – spawalniczego prętu albo spoiwa, poprzez ciśnienie i ciepło. W niniejszym procesie podgrzewa się dane powierzchnie, aż dostanie się temperaturę wyższą aniżeli temperatura ich topnienia i łączy się je wraz pod ciśnieniem. To dzięki temu działaniu powstaje spoina, która jest jak najbardziej możliwie jednorodna. Spawanie tworzyw sztucznych to trudny proces. W czasie niego występuje dyfuzja cząsteczek spoiwa i uplastycznionego materiału. Po schłodzeniu, powstaje kohezyjne złącze, które cechuje trwałość. Najlepiej jest, gdy spoiwo, zaś również materiał łączony mają jak najbardziej podobną do siebie swą budowę chemiczną, jak i również temperaturę topnienia. W związku z niniejszym, najlepszym rozwiązaniem jest niniejsze, iżby łączony materiał był z takiego samego typu polimeru, co spoiwo. Istnieją jednak wyjątki od takiej reguły, na przykład polimetakrylan metylu – PMMA, którego łączenie jest możliwe za pomocą zmiękczonego polichlorku winylu PCV. Są również współczesne inne kombinacje, które się sprawdzają, zaś są nimi pomiędzy innymi PMMA-ABS, PMMA-PS, bądź to PS-ABS.