16 sierpnia, 2021

Szkoła katolicka Nowy Sącz

By mailbymail

Katolicka Niepubliczna Szkoła muzyczna II stopnia to szkoła, której lokalizacją jest Nowy Sącz. Należy do Zespołu Szkół Katolickich im. bł. P. J. Frassati. Wychodzi naprzeciw wymaganiom uczniów pragnących pogłębiać talent muzyczny w zakresie gry na wybranym instrumencie, lecz lecz i. Oprócz nauki w klasach o specjalnościach instrumentalistyka oraz instrumentalistyka jazzowa prowadzi także naukę wokalistyki. Pozwala na połączenie kształcenia ogólnego z muzycznym. Kształcenie trwa 6 lat, a kończy się egzaminem dyplomowym oraz zdobyciem zawodu muzyka. Oprócz szkoły muzycznej w budynku Zespołu Szkół Katolickich działa Liceum ogólnokształcące oraz 5-letnie Liceum Sztuk Plastycznych, oferujące naukę w klasach o takich specjalnościach jak techniki malarskie, rzeźbiarskie albo graficzne, fotografia artystyczna albo formy użytkowe.