7 kwietnia, 2021

Bioremediacja

By mailbymail

Przedsiębiorstwo AWAS-Serwis zajmująca się obsługą oraz czyszczeniem różnego typu urządzeń infrastruktury kanalizacyjnej oferuje przyjęcie odpadów oraz stałą obsługę separatorów, piaskowników, odstojników szlamu, pompowni oraz studni przelewowych. Działa w tym zakresie aktualnie od ponad ćwierć wieku. Posiada liczne biura na obszarze całego kraju. W każdym z nich wykonywana jest recykling odpadów innego typu. W propozycji przedsiębiorstwa jest także bioremediacja. Polega ona na oczyszczaniu podłoża z wykorzystaniem mikroorganizmów. Odbywa się to w którymś z wielu punktów neutralizacji. W jej propozycji jest również przyjęcie oraz recykling konkretnych typów odpadów. Przedsiębiorstwo posiada wszelkie niezbędne do własnej działalności certyfikacje. Troszczy się o środowisko naturalne oraz nie wykorzystuje przeczących temu praktyk. Pracuje w oparciu o zezwolenia odpowiednich podmiotów.